21/10/2019
 
 

 
 

 

 בדיקת ייעודי קרקעות:      

בדיקת ייעודי קרקעות פנויות לפיתוח תכנוני בסביבת בית המגורים - הייחוד שלנו פועל לטובתך !!

בדיקה זו הינה ייחודית למימד - ביקורת הנדסית, ומעטים המומחים, המסוגלים לתת מענה מקצועי, אמין ומבוסס בתחום זה.

מגרשים ושטחים פנויים בסביבת בית המגורים עשויים להיות "מלכודת" לרוכשי בתים ודירות בשל מספר סיבות:
אפשרויות הפיתוח - מגרש ספורט שכונתי, תחנת דלק, מועדון נוער וכד'
אפשרויות גובה הבנייה - הקמת מגדלי מגורים צפופים
אפשרויות לפיתוח תנועתי חריג - צירי תנועה ראשיים, רמזורים וכיו"ב

אנו שומרים על ערכם הכספי של הנכסים שלכם !!

מטרת הבדיקה היא הארת עיניכם בנוגע לעשוי לקרות בעתיד בסביבת ביתכם, על מנת למנוע את ירידת ערך הנכס שרכשתם ואת הפגיעה הקשה באיכות החיים שלכם בסביבה.

הבדיקה נעשית באמצעות בחינה מקיפה ויסודית של תוכניות המתאר הקיימות בסביבת הנכס שלכם. באמצעות בחינה זו, ניתן ללמוד את כיווני התכנון, הקשורים להתפתחות הסביבה של הנכס שלכם תוך כדי ראיית הצרכים של הסביבה שלכם והסקת מגמות התכנון העתידיות של וועדות התכנון והבניה, הנוגעות לסביבת הנכס הנבדק. יש לזכור שמעצם טבעם תוקפם של תוכניות אב הוא קצוב, ונהוג לעדכנם בהתאם להתפתחויות האורבניות, כך שמידע המתקבל במחלקות הרישוי של וועדות התכנון - נכון למועד מסירתו בלבד.

מימד - ביקורת מבנים

לחץ כאן ל: קבלת הצעת מחירלהפניית שאלת ייעוץ, חזרה לדף הראשי. 

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר