21/10/2019
 
 

 
 

 

 

 בדיקת מערכת הביוב:   

 

בדיקת מערכת הולכת מי הביוב ומי הדלוחין אל מערכת הסילוק שלהם אל המערכת העירונית הינה מרכיב חשוב בבדיקה ההנדסית. בדיקות אלה רצוי שיעשו עוד בשלב ההקמה של המערכת, קודם הכיסוי. יש לזכור כי מי הביוב הינם קורוזיביים, ולכן יש להקפיד על בחירת החומרים השונים, מהם עשויה המערכת. כמו כן, בתהליך ההולכה של הביוב נוצרים גזים קורוזיביים מאוד, אשר גורמים לאיכול המערכת ולריחות רעים.

 התקינה קבעה הנחיות ברורות לביצוע נאות של עבודת הביוב, אשר כוללות: מגבלות ביחס למיקום הצנרת הפנימית בחלקים השונים של שלד הבית, מגבלות ביחס למיקום הצנרת החיצונית בחצר ביחס למיקום הבית, מגבלות ביחס לעומק הצנרת, לשיפוע הצנרת, לחומרים מהם עשויה המעטפת של הצנרת (בתוך הבית ומחוץ לבית), לאופן ביצוע תאי הביוב, לאטימות תאי הביוב, לבסיסים של תאי הביוב ולשימוש במכסים תואמים.

ביצוע תקין של עבודות הביוב יאפשר אורך חיים רב יותר של המערכת, ותמנע היווצרותם של סתימות וכשלים, אשר תיקונם יהיה יקר מאוד וייסבו לכם עוגמת נפש רבה: חפירות, הריסת שבילים ומדרכות, שימוש בטרקטורים יקרים, הריסת הגינות, ואף פגיעה חמורה ביסודות הבית.

 

לחץ כאן ל: קבלת הצעת מחירלהפניית שאלת ייעוץ, חזרה לדף הראשי.

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר