21/10/2019
 
 

 
 

 

 

בדיקת עבודת פיתוח:    

 

נושא עבודות הפיתוח מתחלק לשני סוגים עיקריים: עבודות הפיתוח שבתחום החצר הפרטית שלכם ועבודות פיתוח בתחום השטחים העירוניים.

 
עבודות פיתוח בתחום החצרות:

עבודות הפיתוח בתחום החצרות הפרטיות כוללים את כל נושא הסדרת השבילים, הגינון, ההשקיה, מדרגות החוץ, המסלעות, החניות, הגדרות, המעקות ועוד.. . חשוב מאוד שעבודות פיתוח אלה ייעשו בהתאם לתקן הישראלי (כן!! יש תקנים ישראלים הקובעים בדיוק כיצד צריכים לבצע את רכיבי הפיתוח השונים), באופן שהשימוש בחצר הפרטית שלכם יהיה איכותי, בטוח ונוח.יש לזכור שעבודות אלה ניכרות לעין ועבודה לא מקצועית עשוייה לגרום לירידת ערך הנכס.

עבודות פיתוח עירוניות:

עבודות הפיתוח העירוניות כוללות מערכות, הגלויות לעיניים (הידרנטים, אבני שפה, ריצוף משתלב, קולטני ניקוז, מכסים של תאי מערכות ועוד..), ומערכות הסמויות מהעיין (סוג המצעים ועוביים, צנרת מים, צנרת ניקוז, קווי ביוב, מבני התאים של המערכות ועוד..). הפיתוח העירוני הינו רכיב מרכזי ויקר בעלויות הפיתוח העירוניות בעת פיתוח של שכונות חדשות, וקיים הכרח לבצע אותם באופן נאות ונכון, מאחר והן יקרות מאוד וחד-פעמיות, ועלויות תיקון ושיקום של ליקויים בהם - יקר מאוד.

 

לחץ כאן ל: קבלת הצעת מחירלהפניית שאלת ייעוץ, חזרה לדף הראשי.

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר