21/10/2019
 

ראשי - בדק בית וביקורת הנדסית: 

כללי:

הצוות ההנדסי של מימד - ביקורת הנדסית מבצע בדיקות הנדסיות ובקרה הנדסית לנכסים, דירות, בתים, מבנים מסחריים, תחנות דלק. כחלק מהשירות, הניתן על ידינו אנו גם בודקים רכיב בודד בנכס, כגון: ריצוף, מדרגות, פיתוח שטח ועוד.. .

הבדיקות שאנו מבצעים הינם ע"פ חוק התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה, הל"ת – ההוראות למתקני תברואה - תש"ל 1970, התקינה הישראלית לסוגיה, המפרטים הכללים הבין-משרדיים, הנחיות היצרנים של הציוד והחומרים, מפרטי המכר הצמודים להסכם הרכישה של הנכס וכן ע"פ פסיקה משפטית עדכנית בעניינים הנוגעים לבניה ולהנדסה אזרחית.

חלק חשוב מעבודתנו הוא בתחום ההנדסה המשפטית. בכל מקרה של ארוע כשל או ארוע תאונה קיימת חשיבות רבה באיתור הגורם האמיתי לכשל או לתאונה, והגדרתו תחת מאפיינים הנדסיים ברמה משפטית. יש לבחון ולהציג הסבר הנדסי מדוייק ברמה מדעית ואקדמית לכשל או לתאונה. הסבר זה יגדיר באופן ברור ומדוייק את סיבת הכשל או התאונה, תוך מתן הסברים ותימוכים הנדסיים ומשפטיים, בכדי לשכנע את כבוד השופטים, היושבים בכס המשפט. במסגרת זו אנו אף מציעים הכנת חוות דעת נגדיות בכדי לסתור טענות והסברים הנדסיים כושלים של נפגע במקרה כשל או תאונה, שהכשל נגרם בהתאם להבנתו, או הבנת ה"מומחה" מטעמו. 

הבדיקות ההנדסיות, המבוצעות על ידינו, נעשות ע"י מהנדסים מנוסים בלבד (לא ע"י הנדסאים, לא ע"י שמאים ולא ע"י מי שאינו בקיא ומנוסה בבדיקות הנדסיות). הבדיקות הן יסודיות, כוללות ומקיפות והן מסייעות לכם להיות מודעים לאיכותו של הנכס שרכשתם, או שהינכם מעוניינים לרכוש.

במסגרת הביקורת יוכן דו"ח הכולל את תיאור הנכס, תיאור מפורט של הליקויים והמפגעים בליווי תמונות מדגמיות, ע"פ  הצורך, הסבר מקיף על אופן תיקון הליקויים וכמובן את העלות של ביצוע התיקונים. הדו"ח קביל בפני בית המשפט. כמו כן, מוגש תצהיר מומחה לצורך הגשה לביהמ"ש, לשיקול דעתו של המזמין.

הבדיקות, שאנו מבצעים, משרתות ציבור וקהל יעד רחב ומגוון. הבדיקות נועדו לשרת את קהל המזמינים שלנו, לצורך הערכת נכסים, איתור ליקויים, שיפור בטיחות, הכרעות בין בעלי דין בהליכים המתקיימים בבתי משפט וכן בהליכי בוררות. ניהול הליך בוררות הינו רכיב נוסף במסגרת השירותים שלנו, ע"פ חוק הבוררות, התשכ"ח-1968,  תקנות סדרי-הדין בעניני בוררות, התשכ"ט- 1968 וכתב הבוררות בין הצדדים. 

המחוקק פועל רבות בנושא שיפור טיב הביצוע של הקבלנים, וקבע במסגרת חוק המכר (דירות), התשל"ג 1973 תחומי אחריות רחבים ונמשכים (אפילו עד 10 שנים) לרכיבים השונים של נכסי נדל"ן, וזאת מתוך כוונה ורצון מצידו שקבלנים לא יחסכו בטיב הביצוע ובאיכות התכנון והבניה ויאפשרו לכם להינות מהנכס שלכם בהתאם לסכום הרב ששילמתם עבורו. לצערינו למרות זאת, מעל ל- 65% מהדירות החדשות במדינה אינם עומדים בתקן. זיכרו "האחריות של הקבלן ע"פ החוק נעלמת עם הזמן, אבל ליקויי הבנייה אינם נעלמים".

אנו מבצעים מגוון רחב של בדיקות בתחומים הבאים:

 • דירות, בתי מגורים, רכוש משותף ופריטים הנוגעים לבניה ופיתוח.
 • בדיקת האפשרויות של יעודי קרקעות פנויות לפיתוח תכנוני בסביבה של בית המגורים (בדיקת ייעודי קרקעות),
 • בדיקת תשתיות ציבוריות, הכוללות: מערכות מים, ביוב, ניקוז, תאורה ופיתוח עירוני (בדיקת תשתיות ציבוריות),
 • ביצוע בקרת תכנון (בקרת תכנון),
 • בדיקת המצב התכנוני של הנכס והאם הבניה מתאימה להיתר הבניה ללא "הפתעות" כלשהן (בדיקת מצב תכנוני),
 • בדיקת נכס לפני קניה (בדיקה לפני קניה),
 • בדיקה מקיפה ויסודית של הרכוש המשותף בבניינים (בדיקת רכוש משותף),
 • בדיקה של עבודות הבניה בשלב הקמת השלד (בדיקת בניה),
 • בדיקת טיב הביצוע של עבודות הטיח (בדיקת טיח),
 • בדיקת טיב לאריחי הריצוף לרבות בדיקת התאמתו לתקן הישראלי, וכן בדיקת איכות עבודות הריצוף (בדיקת ריצוף),
 • בחינת התכנון של המדרגות ואיכות הביצוע (בדיקת מדרגות),
 • בדיקת טיב הביצוע של רכיבי האלומיניום בנכס (בדיקת אלומיניום),
 • בדיקת מערכות מים ראשיות ומשניות בתוך הנכסים ובדיקת קווי הולכה ראשיים (בדיקת מערכת המים),
 • בדיקת מערכות ביוב ראשיות ומשניות בתוך הנכסים ובדיקת קווי ביוב ראשיים (בדיקת מערכת הביוב),
 • בדיקה יסודית במהלך הביצוע ולאחר הביצוע של ציפויי חיצוניים למבנים (ציפוי אבן ושיש, ציפוי קרמי ועוד..) (בדיקת ציפוי מבנים),
 • בדיקת כלל מרכיבי עבודות הפיתוח שבוצעו בתחום הנכס וכן בתחומי הציבור (בדיקת עבודות הפיתוח),
 • בדיקת הסיכונים הנובעים מהצבה של עגורנים בסמוך למבנים ומוסדות ציבור והכנת סקר סיכונים. 

בנוסף לבדיקות, המתוארות לעיל אנו מבצעים גם בדיקת מצב תכנוני. בדיקה זו כוללת בחינה מעמיקה של תוכנית בנין ערים ותיק הבניה שבוועדה לתכנון ובניה הרלוונטית, בה נבדקים ונבחנים ביסודיות האם הנכס שמצאתם מתאים לחלום שלכם וגם מתאים להיתר הבניה, הקיים לנכס. כמו כן, נבדקים שאלות נוספות כמו: האם ישנם חריגות בניה בנכס, צווים כלשהם ו"הפתעות" נוספות, אשר עלולים להיות נחבאים בנכס, שאתם עומדים לרכוש.

גם לאחר הכנת חוות הדעת, אנו מימד-ביקורת הנדסית - נמשיך ונהיה הכתובת שלכם למתן ייעוץ מקצועי בנוגע לאופן הביצוע של התיקונים והשיפורים הנדרשים. במקרה של הגשת תביעה משפטית, אנו נמשיך לייעץ לעוה"ד שבחרת, או שנפנה אותך לעו"ד שלנו המתמחה בתחום, וכן נעמוד מאחורי חוות הדעת שלנו במתן עדות מומחה בבית משפט, במידת הצורך.

בנוסף לרכיבי הבדיקות ההנדסיות, המתוארים לעיל, חשוב לרוכש נכס, הממוקם בסביבת שטחים פתוחים, לבדוק את סביבת הנכס. במסגרת בדיקה זו נבדקים ייעודי הקרקע הקיימים והעתידיים של שטחים פתוחים, הנמצאים בסביבת הנכס, לרבות בחינת התכנון העירוני העתידי של הקרקעות בסביבה. לצורך כך, הקדשנו ערך ייחודי באתר שלנו (בדיקת ייעודי קרקעות).

הבדיקות, שאנו מבצעים, משרתות ציבור וקהל יעד רחב ומגוון. הבדיקות נועדו לשרת את קהל המזמינים שלנו, לצורך הערכת נכסים, איתור ליקויים, שיפורי בטיחות, הכרעות בין בעלי דין בהליכים המתקיימים בבתי משפט וכן בהליכי בוררות. ניהול הליך בוררות הינו רכיב נוסף במסגרת השירותים שלנו, ע"פ חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, תקנות סדרי-הדין בענייני בוררות, התשכ"ט- 1968 וכתב הבוררות בין הצדדים. לשירותי ניהול בוררות מוקדש באתר שלנו ערך נפרד (ניהול בוררות).

 

מימד - ביקורת מבנים       

 

 

לחץ כאן ל: קבלת הצעת מחיר, להפניית שאלת ייעוץ, חזרה לדף הראשי.

 

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר