21/10/2019
 
 

 
 

 

 

 בקרת תכנון או בדיקת תכנון: 

 תקנות התכנון והבניה והתקנים הישראלים קבעו מידות מינימום ומקסימום ומגבלות רבות אחרות לרכיבי הבניה השונים. אלה כוללים נתונים רבים כמו: שטחם המינימלי של החלונות בהתאם ליעוד החדרים, רוחבם המינימלי של הדלתות בבית וגובהם, הרוחב הנדרש לפרוזדורים ולחללים שונים בבית, שטחם המינימלי של החדרים בבית בהתאם לייעודם, גובהם המינימלי של החללים השונים בבית ועוד... .

 
לעיתים מפגעים בבניה נגרמים בשל ליקויי תכנון, הניתנים לגילוי עוד בשלב השרטוט של הבית על הנייר או במחשב, ובשל חוסר ידע או תשומת לב של המתכנן נגרמים נזקים, אשר מאוד קשה לתקנם לאחר הביצוע. במקרים כאלה, מקובל לקבוע פיצוי בגין ירידת ערך של הנכס, כתוצאה מקיומו של המפגע. תשלום זה מסתכם בסכום גבוה מאוד ופוגע ביזם, במתכנן ובדייר החווה את הפגיעה במשך כל חייו בנכס.

ביצוע בקרת תכנון נכונה ואמיצה יכולה למנוע את קיומם של ליקויי התכנון, ולחסוך כספים רבים.

לחץ כאן ל: קבלת הצעת מחירלהפניית שאלת ייעוץ, חזרה לדף הראשי.

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר