21/10/2019
 
 

 
 

שומת נזקים ותמחור פרויקטים       

תמחור נכון של עבודות בהנדסה אזרחית כדוגמת פרויקטי בנייה ופרויקטי פיתוח, הינו רכיב מרכזי מאוד בכל פרויקט והוא בעל חשיבות רבה במיוחד. לא אחת קורה שפרויקט בנייה "נתקע" ונעצר, בגלל שהיזם לא התחשב בכל מרכיבי הבנייה והפיתוח - הופתע בדרישת תשלום של היטל כלשהו שלא ידע על קיומו, או שלא התחשב כהלכה באחת מהעלויות העקיפות של הפרויקט. במקרה כזה, היזם נאלץ להגדיל את סעיף המימון לפרויקט - עלות הבאה על חשבון שורת הרווח הסופי מהפרויקט.
 
שתי דוגמאות כבדות על "הפתעות", שנתגלו בנושא חשוב זה, הם שני פרויקטים ארציים גדולים מהתקופה האחרונה: כביש 431, המחבר את "נתיבי איילון" עם כביש מס' 6, וכן קו הרכבת החדש לירושלים. בשני פרויקטים אלה פורסם לאחרונה שתוך כדי התקדמות הפרויקטים התברר ליזמים כי התמחור המקורי, שנערך לפרויקט, חורג מאוד יחסית לעלויות הביצוע בפועל. חריגות אלה עשויים להיות בשל אי ראיה נכונה של כל רכיבי הפרויקט, ו/או בשל שינויים חריגים במחירי התשומות של הפרויקט, אשר גרמו לחריגות אלה.
 
ראיה נכונה של כל רכיבי העלויות קיימת גם בהערכה ושומת נזק בהנדסה אזרחית. הערכת נזק שאינה נכונה או שאינה מלאה פוגמת במתן המשקל הנכון, שיש לתת לכל אחד מרכיבי העלויות הגלומות בכל נזק בהנדסה אזרחית.
 
מימד - ניהול פרויקטים וביקורת הנדסית מספקת שירותי תמחור לפרויקטים ולעבודות ושומת נזקים בהנדסה אזרחית. השירות מוצע לכל מי שנזקק לניתוח כלכלי נכון של עבודה או של פרויקט:
• בונים פרטיים
• קבלנים 
• לקוח המבקש ניתוח פרטני של עלות עבודה נקודתית
• חברות ביטוח
• בנקים
• רשויות מקומיות
 
תמחור מקצועי ונכון נדרש גם כאשר מעריכים ליקויים ומפגעים מקומיים ונקודתיים.
 
התחשיבים הינם כלכליים במהותם, וכוללים גם מרכיבים שמאיים וניתוחי רגישות מקצועיים בהתאם לנדון. תחשיב של פרויקט או של עבודה ראוי שיעשה על ידי גורם מקצועי ומנוסה, הבקיא בעלויות ובכל המרכיבים השונים, הנוגעים לאותה העבודה.
תחשיב נכון מונע טעויות, העלולות לגרום להפסד כספי רב, כמאמר חז"ל: "סוף מעשה במחשבה תחילה".
 
השירות הניתן על ידי משרדנו כולל:
• הכנת תמחור מפורט לפרויקט
• הכנת מפרטי ביצוע מקצועיים ומפורטים
• הכנת כתבי כמויות לעבודות השונות
• הכנת מכרזים לקבלנים עד שלב חתימת החוזים עימם
• ניהול העבודות ברמה ובפירוט המתאימים לאופי העבודה
 

צור עימנו קשר ונשמח לעמוד לשרותך!

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר